RSS

Arsip Tag: maya

Filosofi Semar

Filosofi Semar.. sungguh luar biasa.. Sang Hyang Ismaya.. Eyang Ismaya.. tokoh panutan.. pembimbing spiritual yang tidak pernah memaksakan kehendaknya bahkan kepada anak cucu yang di temaninya..  sungguh dahsyat.. memang Filosofi Semar.. Dikalangan spiritual Jawa, Tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan symbolis tentang KeEsa-an, yaitu: Suatu lambang dari pengejawantahan expresi, persepsi dan pengertian tentang Illahi yang menunjukkan pada konsepsi spiritual.
Read the rest of this entry »

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 18/03/2013 in Budaya Jawa

 

Tag: , , , , , , , , ,

Konsep Ketuhanan Jawa With Sang Hyang Ismaya (SEMAR)

Konsep Ketuhanan Jawa With Sang Hyang Ismaya (SEMAR).. Biar Mbah Endoet bergaya dikit.. hehehe.. Masyarakat Jawa sudah mengenal suatu kekuatan yang maha dengan Nama Gusti Kang Murbeng Dumadi jauh sebelum agama masuk ke tanah Jawa dan sampai ke tradisi saat ini yang dikenal dengan Kejawen yang merupakan “Tatanan Paugeraning Urip” atau Tatanan berdasarkan dengan Budi Perkerti Luhur. Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17/03/2013 in Budaya Jawa

 

Tag: , , , , , , , , , ,

Siapakah Semar ???..

MAYA adalah sebuah cahaya hitam. Cahaya hitam tersebut untuk menyamarkan segala sesuatu.

Yang ada itu sesungguhnya tidak ada.
Yang sesungguhnya ada, ternyata bukan.
Yang bukan dikira iya.
Yang wanter (bersemangat) hatinya, hilang kewanterane (semangatnya), sebab takut kalau keliru. Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17/03/2013 in Budaya Jawa

 

Tag: , , , , , ,